Visie Bewegingsruimte Sportief en gezond Pedagogisch klimaat Maximale leerresultaten

Caleidoscoop.....bewegingsruimte....

Op Caleidoscoop staan we samen voor een plezierige, op zelfstandigheids- bevordering gerichte leeromgeving, waar we elkaar respecteren, rekening houdend met ieders eigenheid en belangstelling, er zorg op maat is en veel aandacht voor motorische ontwikkeling en bewegingsonderwijs. In de dagelijkse praktijk van de school richten we ons sterk op de volgende gebieden:

* Sportief en gezond
* Een sterk pedagogisch klimaat
* Maximale leerresultaten