Visie Bewegingsruimte Sportief en gezond Pedagogisch klimaat Maximale leerresultaten

Maximale leerresultaten

We willen dat de kinderen het beste uit zichzelf naar boven halen. Daarom dagen wij kinderen uit om na te denken, kennis te verwerven en een eigen mening te vormen. Hierbij vinden we plezier in het leven, in het werken en in het samenzijn het belangrijkst van alles. Een kind moet met plezier naar school gaan en met plezier het werk doen. Kinderen moeten op onze school uitgedaagd worden tot leren. De instructie waarbij de kinderen "zitten en luisteren" moet minimaal zijn en grotendeels vervangen worden door prikkelende, uitdagende, interactieve leersituaties. Tijdens de "verwerkingsmomenten" laten we kinderen nieuwe vaardigheden en kennis opdoen. De verwerking bestaat daarom niet alleen uit het (re)produceren van de lesstof uit de instructie, maar bevat een zelfstandig te verkennen deel.

Wij vinden dat kinderen uniek mogen zijn en dat de voorkeur, kwaliteiten en interesses van een kind zijn/haar individuele programma mede mag bepalen (onderwijs op maat). Uitgangspunt hierbij is dat het kind zelf de meetlat is en dat "landelijke gemiddelden" (zoals de CITO-toets) bedoeld zijn als hulpmiddelen voor de programmabepaling. Wij stimuleren het zelfstandig werken en het kritisch denken. De leerkracht vervult hierbij een begeleidende, sturende en uitdagende rol.

Kinderen verlaten onze school in groep 8 met een gedegen ondergrond en een fikse bagage aan kennis en vaardigheden. Daarmee stromen ze niet alleen soepel door naar het voortgezet onderwijs, maar is ook de basis gelegd om alle mogelijkheden te benutten.