Medezeggenschapraad

De MR is een wettelijk orgaan en bestaat uit ouders en leerkrachten. Voor de school en de kinderen is het van grote betekenis dat ouders en verzorgers een bijdrage kunnen leveren. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en u kunt deze bijwonen.