De ouders

Een aandachtspunt van de overheid is "actief burgerschap": burgers meer betrekken bij de samenleving. In het verlengde hiervan vinden wij het belangrijk ouders meer bij de school te betrekken. Kinderen voelen zich veel prettiger op school als hun ouders begrijpen wat ze daar aan het doen zijn. De opvoeding thuis en op school loopt voor een kind immers helemaal in elkaar over.

We willen de opvoeding thuis zeker niet overnemen. We willen wel zo goed mogelijk aansluiten bij de thuissituatie. Daarom is regelmatig contact essentieel. We hopen daarom dat ouders gebruik maken van de contactmomenten zoals open avonden, 10-minuten-gesprekken en informatieavonden. Daarnaast bent u dagelijks welkom in de 'huiskamer' om koffie te drinken, ervaringen te delen, deel te nemen aan activiteiten of zelf activiteiten te organiseren.

Het woord "samen" in onze missie staat ook voor "samen met de ouders". De school kent een open karakter naar ouders toe. Voor een ouder is het prettig om de sfeer in school te proeven en voor de school is het prettig om ouderhulp te krijgen. Wij vragen om ouderhulp bij diverse activiteiten. We vinden het belangrijk dat u ook op die manier betrokken bent bij de school. Voor de activiteiten die dit betreft, plaatsen we doorgaans oproepen in de Caleidoskopie, of u wordt gevraagd deel te nemen via speciale nieuwsbrieven.

Samen met u zijn we verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind. Wij stellen het dan ook op prijs als u ons inschakelt en informeert wanneer u denkt dat dit wenselijk of noodzakelijk is.

Om te weten hoe ouders over de school denken wordt er geregeld gebruik gemaakt van een oudertevredenheidsonderzoek. Aan de hand van een vragenlijst kunt u dan aangeven in welke mate u tevreden bent over de gang van zaken en de sfeer op school.

Ouders