Oudervereniging

Als u uw kind inschrijft op Caleidoscoop, wordt u automatisch lid van de oudervereniging. Een aantal ouders is afgevaardigd in commissies en houdt zich bezig met het innen van de ouderbijdrage, het organiseren van festiviteiten en ouderavonden en overige zaken die waardevol zijn voor de school.