Visie Bewegingsruimte Sportief en gezond Pedagogisch klimaat Maximale leerresultaten

Sportief en gezond

Caleidoscoop heeft het keurmerk "sportactieve basisschool". Daartoe stellen we prioriteiten op het gebied van beweging en sport. En er is veel aandacht voor een gezond leefpatroon. Leren en bewegen gaan heel goed samen. De tijd dat het leren op school bestond uit stil zitten en luisteren ligt gelukkig ver achter ons. Het kennen van je eigen mogelijkheden, zowel geestelijk als lichamelijk, is belangrijk. We zijn als school uniek als het gaat om de mogelijkheden die de kinderen krijgen om te leren en te bewegen. Groepsleerkrachten zijn geschoold om inzicht te hebben in de motorische behoeften van kinderen. We beschikken over vakleerkrachten gymnastiek. De uitdagende materialen in de gymzaal, speelzalen en op onze schoolpleinen prikkelen kinderen om te bewegen. We willen de kinderen dus niet de hele dag stil laten zitten op de beperkte vierkante meters die zij in de klas hebben. Kinderen krijgen ook onder schooltijd regelmatig de ruimte om zich te bewegen binnen en buiten de klas. 

Kleuters hebben iedere dag bewegingsonderwijs. Zij maken hiertoe gebruik van de twee speellokalen en het schoolplein. De groepen 3 tot en met 8 krijgen op dit moment twee maal per week les van de vakleerkracht. De gymlessen zijn afwisselend van inhoud. We proberen alle facetten van beweging aan bod te laten komen. Daarnaast schrijven we ons als school in voor een aantal buitenschoolse sportactiviteiten waaraan wij met hulp van ouders en ouderraad deelnemen.

Activiteiten waaraan we meedoen na schooltijd: de wandelavondvierdaagse, de zwemvierdaagse, training schoolvoetbal, het schoolvoetbaltoernooi, training schaken, het schoolschaaktoernooi, peanutbal en het korfbaltoernooi. Sport en bewegen nemen dus een belangrijke plaats in binnen het onderwijs op onze school.  
Ook in het naschoolse aanbod worden sportactiviteiten aangeboden.