Visie Bewegingsruimte Sportief en gezond Pedagogisch klimaat Maximale leerresultaten

Waar de school voor staat

Op iedere basisschool werken onderwijsmensen en kinderen aan de "kerndoelen" die door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen verplicht zijn gesteld. De manier waarop aan deze kerndoelen gewerkt wordt, kan per school verschillen. De kerndoelen dienen echter wel bereikt te worden. Voor een school is het heel belangrijk om een koers uit te zetten en continu goed te bepalen in welke behoeften de school moet voorzien. De school moet immers maatwerk bieden voor de kinderen uit deze wijk. De denkbeelden over "goed onderwijs" op onze school zijn tot stand gekomen door intensief overleg in het team, onderzoek naar resultaten en overleg met de ouders van de medezeggenschapsraad (MR). We kunnen ons op Caleidoscoop zodoende positief onderscheiden, omdat we steeds vanuit onze missie specifieke prioriteiten stellen. Vanuit de onderstaande missie bepalen wij als school de "kleur" van ons onderwijs.